Opvang in de huiskamer en vakantieopvang

Bij een nieuwe aanmeldingen willen wij eerst een zorgvuldige kennismaking want nieuwe honden zijn nog niet bekend bij ons van de uitlaatservice. De manier van kennismaking hangt van verschillende dingen af: wanneer komt de hond te logeren (pas over een half jaar?). Ook praktische zaken spelen een rol (bijv. woonafstand van de baas). Maar kort samengevat willen wij altijd een kennismaking met de nieuwe hond bij ons thuis.

  • De hond kan de omgeving in huis even verkennen
  • De baas kan zien waar de hond terecht komt.
  • Wij kunnen op basis van observatie een inschatting maken van de hond en zijn karakter.
  • Onze eigen honden zijn thuis aanwezig tijdens de kennismaking zodat wij een idee krijgen hoe de hond in sociaal opzicht met andere honden omgaat.

Wij vinden een kennismaking belangrijk, immers opvang van je hond is geen kwestie van ‘click-and-collect’. We hebben intensief met elkaar te maken tijdens het verblijf. ’s Morgens, tijdens het wandelen, ’s middags en ’s avonds. Dat vraagt ook van ons dat wij als gezin en de andere aanwezige honden investeren in een prettig verblijf van uw hond!

Uw hond krijgt altijd een eigen mandje in de huiskamer waar hij ongestoord kan slapen en uitrusten (zie foto’s beneden). Bij een nieuwe aanvraag voor hondenopvang aan huis beoordelen wij altijd of iedere individuele hond genoeg ruimte houdt. Dit houdt in dat er een beperkt aantal plaatsen is zodat wij garant staan voor voldoende persoonlijke ruimte voor iedere hond.

Bij mooi weer zijn wij veel in de tuin en kunnen de honden ook buiten in de tuin genieten. Wij zorgen altijd voor voldoende schaduw en water in de tuin zodat ze altijd een aangenaam en koel plekje kunnen vinden in de tuin.

De baas kan voor de hond eigen eten meenemen, zoals bijvoorbeeld rauw vlees. Ook kunnen de honden met ‘de pot meeschaften’ met onze eigen honden. De honden krijgen twee keer per dag te eten: ’s morgens en ’s avonds. Ze krijgen alle rust en gelegenheid om het eten op te eten zodat er geen onderlinge concurrentie tijdens het eten ontstaat. Nadat ze allemaal de gelegenheid hebben gekregen om rustig hun eten op te eten worden alle bakken opgeruimd tot de volgende eetgelegenheid. Ook eventuele medicatie kan voor of na het eten toegediend worden.

RESERVEREN
Reserveren kan na de kennismaking. Indien er niet tijdig gereserveerd wordt behouden wij het recht om een andere hond in uw plaats op te vangen. Als u definitief reserveert wordt er een aanbetaling van 25% van het totaal aantal gereserveerde dagen in rekening gebracht. Reserveren betekent dat wij definitief een plek vrijhouden voor uw hond en dat is niet vrijblijvend. Omdat wij een beperkt aantal opvangplaatsen hebben wordt dit reserveringsbedrag niet teruggestort bij annulering. De tijden voor brengen en halen zijn vermeld onder de knop ‘tarieven’.

CONTRA-INDICATIES
Zoals vermeld is het belangrijk dat uw hond sociaal goed functioneert. In enkele gevallen kan sprake zijn van contra-indicaties. Voorbeelden hiervan: veelvuldig sproeien of urineren in de woonkamer, overlast door blaffen als dat niet corrigeerbaar blijkt te zijn, het lastig vallen van andere honden als ze rustig op hun eigen kleedje/in hun eigen mandje liggen… Kortom, gedrag dat overmatig storend is voor de andere honden en gezinsleden. Bij de kennismaking wordt hier aandacht aan besteed en we kunnen op basis van een inschatting van storend gedrag besluiten geen opvang te verlenen. Het is van belang dat de baas zo veel mogelijk informatie verstrekt om een onwenselijke situatie te voorkomen. Onwenselijk gedrag leidt uiteindelijk tot een onaangenaam verblijf en dat is voor alle betrokkenen natuurlijk absoluut niet de bedoeling!