Opvang in de huiskamer en vakantieopvang

NOTITIE: OP DIT MOMENT ZIJN SOMMIGE DAGEN NIET MEER BESCHIKBAAR. DAGOPVANG KAN ALLEEN NOG PLAATSVINDEN OP VASTE DAGEN. ALS ER SPRAKE IS VAN WISSELENDE ROOSTERS KUNNEN WIJ GEEN TOEZEGGINGEN DOEN. IN DE ZOMERVAKANTIE ZIJN WIJ VOLGEBOEKT! WIJ ZIJN GESLOTEN VAN ZATERDAG 13 AUGUSTUS TOT EN MET ZONDAG 21 AUGUSTUS

Bij opvang in de huiskamer en ook vakantieopvang verblijft uw hond bij ons in huis samen met andere honden. Aangezien wij in huis opvangen betekent dit dat opvang altijd maatwerk is. Wij vangen een beperkt aantal op zodat het verblijf voor iedere hond prettig en comfortabel is. Iedere dag gaat uw hond twee keer per dag (’s ochtends en aan het einde van de middag) mee op een wandeling voor een uur in een losloopgebied met andere honden. Dit betekent dat uw hond iedere dag meer dan voldoende beweging en sociale activiteiten krijgt. Daarna kan ieder hond in zijn eigen mandje lekker uitrusten en relaxen, en als het mooi weer is van de tuin genieten.

Bij een nieuwe aanmeldingen willen wij eerst een zorgvuldige kennismaking. Als eerste stap in het traject loopt de hond mee op  één van de vaste wandeltijden om te kijken of de hond een click heeft met de groep, of de hond voldoende sociaal is en voldoende onder appèl staat. De dagelijkse wandelingen zijn immers een vast onderdeel van de opvang. Daarna volgt een kennismaking aan huis. Redenen voor een kennismaking:

  • De hond kan de omgeving in huis even verkennen
  • De baas kan zien waar de hond terecht komt.
  • Wij kunnen op basis van observatie een inschatting maken van de hond en zijn karakter en of de hond voldoende basis gehoorzaamheid heeft om zich goed te gedragen in het bijzijn van andere honden.
  • Onze eigen honden zijn thuis aanwezig tijdens de kennismaking zodat wij een idee krijgen hoe de hond in sociaal opzicht met andere honden omgaat.

Wij vinden een kennismaking belangrijk, immers opvang van je hond is geen kwestie van ‘click-and-collect’. We hebben intensief met elkaar te maken tijdens het verblijf. ’s Morgens, tijdens het wandelen, ’s middags en ’s avonds. Dat vraagt ook van ons dat wij als gezin en de andere aanwezige honden investeren in een prettig verblijf van uw hond! Op dit moment krijgen wij regelmatig aanvragen van (zeer) jong honden. Bij een kennismaking letten wij er ook op of de hond een basisopvoeding heeft. Uw hond moet zich bijvoorbeeld rustig neer kunnen geven in de huiskamer zonder anderen te storen. Aangezien er meerdere honden bij ons in de huiskamer verblijven is het niet mogelijk om gedurende de hele dag intensief met de opvoeding van één hond bezig te zijn. Zie ook onderaan de pagina’s: contra-indicaties.

Uw hond krijgt altijd een eigen mandje in de huiskamer waar hij ongestoord kan slapen en uitrusten (zie foto’s beneden). Bij een nieuwe aanvraag voor hondenopvang aan huis beoordelen wij altijd of iedere individuele hond genoeg ruimte houdt. Dit houdt in dat er een beperkt aantal plaatsen is zodat wij garant staan voor voldoende persoonlijke ruimte voor iedere hond.

Bij mooi weer zijn wij veel in de tuin en kunnen de honden ook buiten in de tuin genieten. Wij zorgen altijd voor voldoende schaduw en water in de tuin zodat ze altijd een aangenaam en koel plekje kunnen vinden in de tuin.

De baas kan voor de hond eigen eten meenemen, zoals bijvoorbeeld rauw vlees. Ook kunnen de honden met ‘de pot meeschaften’ met onze eigen honden. De honden krijgen twee keer per dag te eten: ’s morgens en ’s avonds. Ze krijgen alle rust en gelegenheid om het eten op te eten zodat er geen onderlinge concurrentie tijdens het eten ontstaat. Nadat ze allemaal de gelegenheid hebben gekregen om rustig hun eten op te eten worden alle bakken opgeruimd tot de volgende eetgelegenheid. Ook eventuele medicatie kan voor of na het eten toegediend worden.

RESERVEREN
Reserveren kan na de kennismaking. Indien er niet tijdig gereserveerd wordt behouden wij het recht om een andere hond in uw plaats op te vangen. Als u definitief reserveert wordt er een aanbetaling van 25% van het totaal aantal gereserveerde dagen in rekening gebracht. Reserveren betekent dat wij definitief een plek vrijhouden voor uw hond en dat is niet vrijblijvend. Omdat wij een beperkt aantal opvangplaatsen hebben wordt dit reserveringsbedrag niet teruggestort bij annulering. De tijden voor brengen en halen zijn vermeld onder de knop ‘tarieven’. Tenslotte: voor de basisadministratie wordt ene registratie formulier toegestuurd. Dit dient volledig ingevuld geretourneerd te worden en ook dient u vooraf (digitaal) akkoord te gaan met de regelementen/de opvang overeenkomst. Tijdens de opvang dient ten allen tijde een paspoort aanwezig te zijn met de entingen.

 

CONTRA-INDICATIES
Zoals vermeld is het belangrijk dat uw hond sociaal goed functioneert. In enkele gevallen kan sprake zijn van contra-indicaties. Voorbeelden hiervan: veelvuldig sproeien of urineren in de woonkamer, overlast door blaffen als dat niet corrigeerbaar blijkt te zijn, het lastig vallen van andere honden als ze rustig op hun eigen kleedje/in hun eigen mandje liggen… Kortom, gedrag dat overmatig storend is voor de andere honden tijdens hun verblijf. Maar net zo belangrijk is het dat de hond een basisopvoeding heeft. Wij krijgen op dit moment veel aanmeldingen van jongen honden die nog weinig basisopvoeding hebben. Ook dit geldt als contra indicatie. Bij de kennismaking wordt hier aandacht aan besteed en we kunnen op basis van een inschatting van storend gedrag besluiten geen opvang te verlenen. Het is van belang dat de baas zo veel mogelijk informatie verstrekt om een onwenselijke situatie te voorkomen. Onwenselijk gedrag leidt uiteindelijk tot een onaangenaam verblijf en dat is voor alle betrokkenen natuurlijk absoluut niet de bedoeling!